دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

 

مصرف پارچه : عدد A + قد دامن × ٢

 نکته : کاربرد کلوش ها بیشتر در مدل سازی لباس ها و مدل های ترکیبی می باشد.

اندازه های لازم : دور کمر و قد دامن

آموزش دامن فون 1 را برای شما مخاطبان آماده کرده ایم ،این آموزش به روش مولر بوده خیلی پر کاربرد می باشد و خواهان زیادی دارد .ما در این آموزش سعی کرده ایم که مفاهیم و الگو کشی را به صورت ساده به شما بیاموزیم در ادامه با دوختنیها مرجع آموزش خیاطی همراه باشید...

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید