دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

الگوی دامن تنگ را کشیده ، از خط کمر قد زانو را منهایcm  5-15 کرده پایین می آییم و مطابق با این علامت یک خط موازی با کمر و باسن روی الگو ایجاد‌ می کنیم، خط زانو. از تقاطع خط زانو با خط پهلو به هر طرف cm 0.5-1داخل می شویم. از تقاطع خط باسن با خط پهلو cm 3  پایین آمده و خمره ای می کنیم. به پهلوها اوزمان cm 7-20  می دهیم که این دامن را به سه حالت می توان دوخت:

  • از خط باسن cm 35 بالا می رویم و یک خط موازی با خط باسن ایجاد می کنیم این خط را A می نامیم.

 

  • قد ساسون جلو را امتداد می دهیم تا خط A را قطع کند و ساسون را تا این نقطه طراحی می کنیم . الگو را از خط A از یک دیگر جدا می کنیم بعد ساسون ها را می بندیم .
  • مقدار پارچه : قد دامن + عدد A × ۴
  •  اندازه های لازم: دور کمر و قد دامن
  •  دور کمر را تقسیم بر ۶ و منهای ١ می کنیم. عدد بدست آمده را عدد A می نامیم.

آموزش دامن فون 1 را برای شما مخاطبان آماده کرده ایم ،این آموزش به روش مولر بوده خیلی پر کاربرد می باشد و خواهان زیادی دارد .ما در این آموزش سعی کرده ایم که مفاهیم و الگو کشی را به صورت ساده به شما بیاموزیم در ادامه با دوختنیها مرجع آموزش خیاطی همراه باشید...

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید