دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

آموزش دامن ساده و خمره ای به روش مولر + الگو

29 تیر 1395

مقدار پارچه لازم : 1 قد دامن + cm 10

 

مرحله 1 –

 خطی به بلندی قد دامن و از سمت چپ کاغذ طوری که کمی از لبه و کمی از بالای کاغذ فاصله داشته باشد می کشیم . ابتدای خط ، نقطه 1 و انتهای آن را نقطه 2 می نامیم. از نقطه 1 برای بلندی باسن ، در بزرگسالان ، 18-22 سانتی متر که بستگی به قد افراد و در بچه ها بستگی به سن و قد، 10 الی 16 سانتی متر پایین آمده نقطه 3(خط باسن). نقاط 1 و 2 و 3 را نسبت به خط اولیه به صورت زاویه (90 درجه ) به سمت راست الگو امتداد می دهیم . (توجه داشته باشید هر سه خط کاملاً با هم موازی باشند) از نقاط اولیه به اندازه 2/1 ا باسن ( نصف باسن )+ ٠ تا 2 سانتی متر با توجه به جنس پارچه، اندام و سلیقه اشخاص فاصله می گیریم. بهترین عدد 0 می باشد به ترتیب از بالا نقاط 4، 5و6 .

 

0 = برای پارچه های کشی اندام خوب و لباس های مجلسی و افرادی که دامن را کاملاً فیکس تن می خواهند.

1 = برای پارچه های معمولی و کسانی که دامن را کمی آزاد می خواهند.

2 = برای پارچه های معمولی و افراد چاقی که دامن را کمی آزاد می خواهند .

این نقاط را به هم وصل کرده کادر دامن را می بندیم . تقاطع آن با کمر ۴ ، با باسن ٥ و با قد دامن 6 خط عمودی اولیه خط وسط جلو - خط شماره 1 خط کمر- خط شماره ٢ قد دامن - خط شماره ٣ خط باسن و خط عمودی آخر وسط پشت نامیده می شوند .

پیدا کردن خط پهلو: فاصله بین خط وسط جلو و وسط پشت را تقسیم بر 2 کرده و یک خط عمود با خط وسط جلو و پشت در وسط الگو ایجاد می کنیم. این خط، خط پهلو نامیده می شود . تقاطع خط پهلو با خط کمر، نقطه ٧ ، با باسن نقطه ٨ و با قد دامن نقطه ٩ نامیده می شوند. از نقطه شماره ۴ به اندازه 4/1 کمر + ٢ ، ٣ یا ۴ بستگی به اندام شخص به سمت چپ می رویم نقطه 10.

 

از نقطه شماره 10 ، 1 سانتی متر بالا می رویم نقطه  1١ ، از نقطه 8، 3 سانتی متر بالا می رویم نقطه 12 ، و از نقطه 4 ، 3 سانتی متر ، داخل می شویم ، نقطه 13.نقاط 11 و 13  را با خط کش به هم وصل کرده و نقطه 1١ را به 1٢ با هلال خط کش مولر به هم وصل می کنیم ( در افراد چاق ممکن است که این خط بالاتر از ١٢ به صفر برسد).

 

 دامن ساده

 

 

 

مرحله 2 –

 فاصله بین نقطه ١١ به ۴ را تقسیم بر ٢ می کنیم نقطه ١۴. این نقطه را نسبت به خط اوریب کمر به اندازه 15-13 سانتی متر٩٠ درجه به پایین امتداد می دهیم ، نقطه 15. از نقطه 14 عددی را که به1.4 کمر اضافه کرده ایم تقسیم بر ٢ کرده، ٢/١ آنرا به سمت راست و ٢/١ آنرا به سمت چپ می رویم . نقاط 16 و 17. این دونقطه  را با خط کش به نقطه 15 وصل می کنیم. ( در مورد افراد خیلی چاق الگوی پشت در نقطه شماره 13 تمام شده است).

 دامن ساده

 

مرحله 3 –

از نقطه شماره ١ بستگی به اندام شخص به اندازه 4/1 کمر + 0 یا ٢ سانتی متر به سمت چپ می رویم،

( افراد چاق 0 ، افراد متوسط و مانکن ٢) نقطه ١٨. از این نقطه  ١سانتی متر بالا رفته نقطه ١٩ . و از نقطه ١ ، 3 سانتی متر داخل می شویم، نقطه 20 . نقطه ١٩ و ٢٠ را با خط کش به هم وصل می کنیم. نقطه ١٩ و ١٢ را با پیستوله طوری که قوس هلال آن به سمت خط پهلو باشد، به هم وصل می کنیم . از نقطه شماره ١٩ ، به اندازه ٨ الی  ١٠ سانتی متر داخل شده نقطه ٢١ ، این نقطه را به صورت زاویه ٩٠ درجه نسبت به خط اوریب کمر  ٨ - ١٠ سانتی متر به پائین امتداد می دهیم، نقطه ٢٢ . و از نقطه ٢١ ، 1 سانتی متر به سمت راست و 1 سانتی متر به چپ رفته، نقاط ٢۴ و ٢۴ . این نقاط را با خط کش به نقطه ٢٢ وصل می کنیم . در افراد چاق الگو در نقطه ٢٠ تمام می شود.

 نکته : در مورد الگوی بزرگ نقاط ١٩ به ١٢ و ١١ به ١٢ را با هلال سر خط کش مولر به هم وصل می کنیم.

دامن ساده

 

مرحله 4 –

در صورتی  که خو استه باشیم پایین دامن شکل خمره ای داشته باشد ( که این حالت در دامن تنگ بهتر است ) از نقطه شماره 8، 3 سانتی متر پایین آمده نقطه A، واز نقطه 9 به هر طرف 1-2 سانتی متر خارج می شویم ، نقاط B و C . این دو نقطه را با خط کش به A وصل می کنیم.

 دامن خمره ای

 

 

امیدواریم که این آموزش مورد پسندتان باشد.

برای ارسال نظر وارد سایت شده یا عضو شوید

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید