دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

چادر قجری یا قاجاری با عنوان کمری نیز شناخته می شود که در این ویدیو توسط خانم عمرانی آموزش داده می شود .این چادر مقنعه هم دارد که می توانیم به دلخواه وصل نکنیم.

جدیدترین ویدیو های آموزش خیاطی و هنر های مرتبط دیگر را در وب سایت دوختنیها برای شما مخاطبان  قرار داده خواهد شد .منتظر نظرات شما هستیم.

  • از خط باسن cm 35 بالا می رویم و یک خط موازی با خط باسن ایجاد می کنیم این خط را A می نامیم.

 

  • قد ساسون جلو را امتداد می دهیم تا خط A را قطع کند و ساسون را تا این نقطه طراحی می کنیم . الگو را از خط A از یک دیگر جدا می کنیم بعد ساسون ها را می بندیم .
  • مقدار پارچه : قد دامن + عدد A × ۴
  •  اندازه های لازم: دور کمر و قد دامن
  •  دور کمر را تقسیم بر ۶ و منهای ١ می کنیم. عدد بدست آمده را عدد A می نامیم.

 

مصرف پارچه : عدد A + قد دامن × ٢

 نکته : کاربرد کلوش ها بیشتر در مدل سازی لباس ها و مدل های ترکیبی می باشد.

اندازه های لازم : دور کمر و قد دامن

جدیدترین ویدیو های آموزش خیاطی و هنر های مرتبط دیگر را در وب سایت دوختنیها برای شما مخاطبان  قرار داده خواهد شد .منتظر نظرات شما هستیم.

 

 

برای اندازه گیری دور کمر و باسن بهتر است شخص جلوی آینه بایستد تا مشخص شود که سانتی متر از جلو و عقب در یک سطح قرار دارند.

صفحه1 از4

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید