دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

الگوی دامن تنگ را کشیده ، از خط کمر قد زانو را منهایcm  5-15 کرده پایین می آییم و مطابق با این علامت یک خط موازی با کمر و باسن روی الگو ایجاد‌ می کنیم، خط زانو. از تقاطع خط زانو با خط پهلو به هر طرف cm 0.5-1داخل می شویم. از تقاطع خط باسن با خط پهلو cm 3  پایین آمده و خمره ای می کنیم. به پهلوها اوزمان cm 7-20  می دهیم که این دامن را به سه حالت می توان دوخت:

  • مقدار پارچه : قد دامن + عدد A × ۴
  •  اندازه های لازم: دور کمر و قد دامن
  •  دور کمر را تقسیم بر ۶ و منهای ١ می کنیم. عدد بدست آمده را عدد A می نامیم.

 

مصرف پارچه : عدد A + قد دامن × ٢

 نکته : کاربرد کلوش ها بیشتر در مدل سازی لباس ها و مدل های ترکیبی می باشد.

اندازه های لازم : دور کمر و قد دامن

 

برای اندازه گیری دور کمر و باسن بهتر است شخص جلوی آینه بایستد تا مشخص شود که سانتی متر از جلو و عقب در یک سطح قرار دارند.

ویدیو: آموزش دامن فون


دامن فون : این دامن با دوختی راحت و ساده است و می توانید تغییرات دلخواه خود را در آن ایجاد کنید، برای مثال می توانید برای دامن خود جیب بگذارید، و یا جلوی دامن جادکمه اضافه نکنیم و روی دولای بسته برش بزنیم تا جلوی دامن به صورت بسته باشد. جیبی که در این آموزش هست را می توانیم برای هر نوع دامن دیگری نیز استفاده کنیم.

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید