دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

علائم قراردادی رسم الگو

18 دی 1394

در رسم الگو ها نشانه ها و علائمی وجود دارد که به عنوان راهنما در الگوها عمل می کنند.هر کدام از این علائم گویای یک روش یا عمل خاص می باشد که در ادامه به آن ها می پردازیم.


 

 

خط ممتد:برای رسم خطوط اصلی الگو (خطوط پهلو ،لبه ی لباس،حلقه گردن و آستین) می باشد.                               

 

 

خط چین:برای رسم خطوط غیر اصلی الگو (خطوط سینه،کارور و باسن) می باشد.                                                 

 

 

خط کوتاه بلند:برای رسم خطوط مرکزی جلو و پشت استفاده می شود.                                                          

 

 

علامت قیچی کردن: این علامت جهت چیدن را نشان می دهد.                                                                     

 

 

راستای پارچه: نشان دهنده ی راستای پارچه و دولای باز است.                                                                      

 

 

دولای بسته : نشان دهنده ی راستای پارچه و دولای بسته است.                                                                  

 

 

علامت چین: فاصله ی بین دو ضربدر،مکان چین روی الگو است.                                                                    

 

 

  علامت حذف پنس: حذف پنس برای گشادی یا چین است.                                                             

                                                                                                                                                 

 

 

علامت موازنه: نقاطی که در زمان دوخت کنار یکدیگر قرار می گیرند.                    

                                                                                                                                                   

 

 

علامت پیلی : جهت تای پیلی را نشان می دهند.      

                                                                                                                                                                   

 

 

علامت جادگمه: نشان دهنده ی محل دوخت جادگمه است.  

                                                                                                                                                                     

 

 

 

علامت دگمه: نشان دهنده ی محل دوخت دگمه است.

                                                                                                                                                                                        

 

 

علامت بستن پنس ها: جهت تای پنس و بستن است.                                                                                                                                                                                              

  خطوط قرمز: مدل سازی لباس را نشان می دهد.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

 

 

علامت گونیا: خطوط در این قسمت گونیا می شوند و زاویه 90 درجه را تشکیل می دهند.                                       

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 شما میتوانید با عضویت در وب سایت دوختنیها نظرات خود را در مورد مطالب بنویسید و آموزش های درخواستی خود را با ما مطرح کنید . 

 

 

برای ارسال نظر وارد سایت شده یا عضو شوید

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید