دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

طرز اندازه گیری دامن به روش مولر

06 مرداد 1395

 

برای اندازه گیری دور کمر و باسن بهتر است شخص جلوی آینه بایستد تا مشخص شود که سانتی متر از جلو و عقب در یک سطح قرار دارند.

1- ابتدا روی خط کمر یک نوار پارچه ای می بندیم طوری که متر نه سفت باشد و نه شل و کاملا صاف باشد، تا گودی کمر مشخص شود. دور کمر را از گود ترین نقطه بدن اندازه بگیرید. آ ن را یادداشت نمایید.

2- برای اندازه گیری باسن دقیقا مانند دور کمر عمل می کنیم ولی متر از روی برجستگی باسن عبور کند و یک خط صاف موازی با کمر داشته باشد، اندازه باسن هر عددی بود ، یادداشت کنید.

3- دور باسن کوچک را نیز دقیقا مانند کمر و باسن بزرگ اندازه بزنید با این تفاوت که باسن کوچک در فاصله 1/2  فاصله کمر تا باسن قرار دارد.

4- قد دامن : از نوار کرسله تا جایی که مورد نظر شخص باشد.

 

اندازه گیری دامن

 

 

 

اندازه گیری دامن

 

 

 

  شما میتوانید با عضویت در وب سایت دوختنیها نظرات خود را در مورد مطالب بنویسید و آموزش های درخواستی خود را با ما مطرح کنید . 

 

 

برای ارسال نظر وارد سایت شده یا عضو شوید

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید