دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

آموزش دوخت دامن نیم کلوش + الگو

22 شهریور 1395

 

مصرف پارچه : عدد A + قد دامن × ٢

 نکته : کاربرد کلوش ها بیشتر در مدل سازی لباس ها و مدل های ترکیبی می باشد.

اندازه های لازم : دور کمر و قد دامن

 

دور کمر را تقسیم بر ٣ و منهای ٢ می کنیم . عدد بدست آمده را A می نامیم. یک زاویه 90  درجه می کشیم و گوشه این زاویه را نقطه ١ می نامیم.

 

از نقطه ١ ، عدد A را به صورت پرگاری پایین آمده و این نقاط را روی ضلع های زاویه ٩٠ درجه ٢ و ٣ می نامیم. این خط پرگاری، خط کمر می باشد.

 

از خط کمر، عدد قد دامن را به صورت دورانی پایین آ مده و این نقاط را روی ضلع های زاویه، با اعداد ۴ و ٥ مشخص می کنیم. در صورتی که ط پایین دامن را زاویه دار خواسته باشیم، نقطه ۴ و 5 را به صورت گونیایی امتداد می دهیم تا در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند. در دامن نا منظم، از قد اصلی دامن cm ٢٠ - ۴٠ کم می کنیم . چون زوایا به قد دامن اضافه می کنند. از این الگو روی دولای باز یا بسته برش می زنیم. در صورتی که این دامن را به صورت کمر کشی خواسته باشیم به جای دور کمر از دور باسن استفاده کرده و کمر آنرا کش جدا می دوزیم.

 

 

   شما میتوانید با عضویت در وب سایت دوختنیها نظرات خود را در مورد مطالب بنویسید و آموزش های درخواستی خود را با ما مطرح کنید .

 

برای ارسال نظر وارد سایت شده یا عضو شوید

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید