دوختنیها | اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

تبلیغات در دوختنیها

شلوار

اصطلاحات خیاطی (مورد نیاز در این آموزش) کادر: عرض و طول فاصا: کوک شل ساسون: پنس اوزمان: فضای ایجاد شده در الگو فاق: آنفورشور آنتی ژامپ: درز مستقیم داخل شلوار دراپه: روی هم ریخته با دوبل ففیله: کوک شل جیب فیلتاب: مغزی دو طرفه قرینه سازی : به وسیله کوک…

دوختنیها

اولین مرجع تخصصی آموزش خیاطی

دوختنیها را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید